Yhteystiedot

Kirsti Handolin
Rinnetie 16
01800 Klaukkala
0500452523

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Pihan ja puutarhan kevättoimia

Postiosoitteiden muuttaminen Nurmijävellä

20.1.2020

Nurmijärven kunnanhallitus on tänään käsitellyt postitoimipaikkojen nimien yhdistämistä. Muutoksena on päätetty ehdottaa Postille, että "Nurmijärven kunnan alueella sijaitsevat kadunnimet 05620 Hyvinkää liitetään Nurmijärven kunnassa sijaitsevaan Rajamäen postitoimialueeseen". Mutta itse pääasiaan eli muilta osin on tänään päätetty, että "selvitys ei tässä vaiheessa anna aihetta jatkotoimenpiteisiin." Hyvä! Paasikiven sanoin: "Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen."

Virkavalmistelun viimeistä lausetta: "Asiaa on syytä tarkastella seuraavalla valtuustokaudella." esitettiin poistettavaksi, ja se poistui äänin 2-9 (Juha Peltonen SDP ja Alpo Sailio SDP olivat jatkotarkastelun kannalla.)

Kiitokset! Näillä näkymin ensi valtuustokaudella kyllä muutakin tekemistä riittää!

HUSin yhteisölehti Husarissa 6/2019

ALOITTEET

VALTUUSTOALOITE

 

AURAUSLUMELLE KERÄILYPAIKKOJA

 

Esitämme, että kaduilta aurattavalle lumelle varataan keräilypaikkoja.  Kun uusia alueita asemakaavoitetaan, tämä tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Toki vanhoilta jo asemakaavoitetuilta alueiltakin olisi hyvä, jos sopivia kohteita löytyisi! Lumettomaan aikaan alue voisi toimia lähiliikuntapaikkana, ja siinä voisi olla vaikkapa koripalloteline.

Nyt lunta on jouduttu ajamaan pois kauhomalla se ensin kuorma-auton lavalle. Tällainen ei ole järkevää, jos asiaa tarkastellaan ilmastonmuutokseen vaikuttamisen tai ihan vaan kunnalle aiheutuvien menojen kannalta.

 

Nurmijärvellä 27.2.2019

 

 Kirsti Handolin


Aloitteen käsittely Nurmijärven kunnanvaltuustossa 11.12.2019

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

§ 78

23.10.2019

Kunnanhallitus

§ 248

04.11.2019

Valtuusto

§ 95

11.12.2019

 

Valtuustoaloite aurauslumien keräilypaikoista

 

159/10.03.01.15/2019

 

ASRA § 78

Valtuutettu Handolin ym. (yht. 18 allekirjoittajaa) esittävät aloitteessaan 27.2.2019, että kaduilta aurattavalle lumelle varataan keräilypaikkoja. Kun uusia alueita asemakaavoitetaan, tämä tulisi ottaa huomioon suunnittelussa.

 

Aloite on annettu ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Valtuustoaloitetta on käsitelty tulosalueella kaavoitus ja maankäyttö ja asiaa pidetään tärkeänä alueiden turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta. Myös lumen sulamisvesien hallittu johtaminen hulevesijärjestelmiin tulee ottaa huomioon suunnitelmissa: aurauslumen epäpuhtauksien johtumista suoraan luonnonvesiin voidaan hallita hulevesisuunnittelulla.

 

Asemakaavoitus valmistelee aiheesta ohjekortin oman toimintansa sekä konsultilla teetettävän suunnittelun ohjaamiseen. Ohjekortti otetaan käyttöön uusissa vireille tulevissa asemakaavoissa. Olemassa olevien asemakaava-alueiden kohdalla ohjekorttia voidaan soveltaa asemakaavamuutosten yhteydessä.

 

Teknisen johtajan esitys:

 

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että aurauslumien keräyspaikat huomioidaan uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa mahdollisuuksien mukaan.

 

Lisäksi asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta esittää, että valtuustoaloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Lisätietoja: vs. asemakaavapäällikkö Hannes Häkkinen, puh. 040 317 4994

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______

KH § 248

 

Esitys:

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että aurauslumien keräyspaikat huomioidaan uusissa asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

___

KV § 95


Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

______