Yhteystiedot

Kirsti Handolin
Rinnetie 16
01800 Klaukkala
0500452523

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Aloitteet


VALTUUSTOALOITE

TYÖRYHMÄ IKÄIHMISTEN TUKIPALVELUJEN MONIPUOLISTAMISEKSI

Nurmijärvenkin väestö ikääntyy ja samalla hoivan tarve lisääntyy. Tilanteet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia. Kunnassa tulee kehittää monenlaisia tukimuotoja, jotka ovat sekä asiakaslähtöisiä että kunnan talouden kannalta järkeviä. Laitoshoidon tulee olla viimeksi tavoitelluin hoitomuoto.

Esitämme, että ideoimaan ja kehittämään monipuolisia ikäihmisten tukipalveluja tulee perustaa työryhmä, joka koostuu sekä asiantuntijaviranhaltijoista että eri poliittisia ryhmiä edustavista luottamushenkilöistä.

Nurmijärvellä 26.9.2012

Kirsti Handolin


VALTUUSTOALOITE

LÄPINÄKYVYYTTÄ PÄÄTÖKSENTEKOON

Esitämme, että lautakuntien ja kunnanhallituksen kokoukset olisivat kuunneltavissa kunnan Internet-sivujen kautta ainakin niiden asiakohtien osalta, joissa päätös tehdään lautakunnassa tai kunnanhallituksessa.

Päätösvallan delegoinnin myötä osa julkisesta päätöksenteosta on siirtynyt suljettuihin kokouksiin. Ennen näitä samoja päätöksiä tehtiin julkisessa kunnanvaltuuston kokouksessa, jota kuka tahansa saattoi tulla paikan päälle seuraamaan. Nyt tämän valtuuston kokouksen seuraaminen on ensi kertaa mahdollista myös Internetin kautta.

Päätöksenteon läpinäkyvyydessä kunta on kulkenut kehityksessään päinvastaiseen suuntaan kuin muu yhteiskunta. Lainsäädäntö ei nytkään estä kokouksen pitämistä julkisena, jos lautakunta niin päättää. Salaiset asiat toki tulee aina käsitellä salaisina. Tällä valtuustokaudella ei kuitenkaan ilmeisesti yksikään Nurmijärven lautakunta ole päättänyt pitää julkista kokousta.

Nurmijärven kunnanvaltuuston hyväksymässä (11.11.2009 § 152) Kuntastrategiassa 2010–2020 yhdeksi kunnan arvoksi on päätetty avoimuus. Kohdassa 1.5 todetaan:

”Vahvistetaan toimintakulttuuria, jossa kuntalaisia kuullaan, päätöksenteko on läpinäkyvää ja tosiasioihin perustuvaa. Yhteistyö ja avoimuus kuntalaisten kanssa perustuvat oikea-aikaiseen ja riittävään tiedottamiseen sekä vuorovaikutukseen asukkaiden ja kaikkien kunnan yhteistyötahojen kanssa.”

Aloitteen mukainen toimintatavan muutos edistäisi kirjauksen toteuttamista käytännön toimin.

Nurmijärvellä 30.5.2012

Kirsti Handolin


VALTUUSTOALOITE

POLKUPYÖRILLE PYSÄKÖINTIPAIKKOJA

Esitämme, että Nurmijärvellä selvitetään polkupyörien pysäköinnille soveltuvat paikat ja toteutetaan ripeästi niiden käyttöönoton edellyttämät toimet.

Pyöräilyä tulee edistää matkaketjun osana. Esimerkiksi liityntäpysäköintialueilla tulisi osoittaa selkeästi polkupyörien pysäköintipaikat, yhtä lailla myös linja-autopysäkkien tuntumasta tulisi osoittaa pyöräpaikkoja.

Nurmijärvellä 25.5.2011

Kirsti Handolin


VALTUUSTOALOITE

TERVEYSKESKUKSEN PÄIVYSTYS TOIMIVAKSI

Esitämme, että Nurmijärven terveyskeskuksen päivystys tehdään toimivaksi ja sen kehittämisessä tukeudutaan myös kunnassa meneillään olevaan Asiakaslähtöisen Palvelutuotannon Johtaminen    -koulutusohjelmaan.

Huonosti järjestetty ja johdettu päivystysvastaanotto on omiaan lisäämään kunnan menoja jopa erikoissairaanhoidossa. Vanha lääkärin näkemys, että ”toiminta on tehokasta, kun potilaita on jonossa”, ei valitettavasti enää päde!    

- mikä on toteutunut ja mitä pidetään kohtuullisena odotusaikana hoidon saantiin siitä, kun sairaanhoitaja on todennut tarvittavan lääkärin apua

- miten ja mikä taho vastaanottoajan arvioi, miten se tiedotetaan asiakkaalle

- miten on varauduttu asiakasmäärien vaihteluun ja miten se on ohjeistettu otettavaksi huomioon asiakaspalvelussa

- vastaako päivystyksestä riittävän kokenut lääkäri

- onko muiden kuntien ns. parhaat käytännöt sekä yksityisten lääkäriasemien käytänteet hyödynnetty toimintatavoissa

- mitä päivystyskäynti kunnalle maksaa

Talousarvion yhteydessä tulee esittää asiakkaan kannalta palvelun laatua kuvaava mittari.

Nurmijärvellä 20.4.2011

Kirsti Handolin


VALTUUSTOALOITE

Esitämme, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi Kiikkaistenkujan varteen Klaukkalaan.

Nurmijärvellä 19.5.2009

Kirsti Handolin