Yhteystiedot

Kirsti Handolin
Rinnetie 16
01800 Klaukkala
0500452523

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Jo tehtyä

Mielenkiintoisinta on olla mukana luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteisessä työryhmässä, joka etsii ratkaisua johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen. Siinä pääsee syventymään itse aihepiiriin, arvioimaan erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä tietysti oppimaan erilaisista näkökulmista.

Tällä kaudella olen ollut jäsenenä kunnan organisaatiouudistusta valmistelevassa työryhmässä sekä ikäihmisten asumispalveluja selvittävässä työryhmässä. Edeltävällä kaudella olin pohtimassa lasten päivähoidon järjestämistä.

Kukaan valtuutettu ei yksin päätä mistään hankkeesta, vaan päätös on aina yhteistyön tulos. Yksittäinen valtuutettu voi aloitteita tekemällä nostaa asioita esille ja siten edistää niiden toteutumista. Alla on luettelo kuluvalla valtuustokaudella tekemistäni aloitteista.

 

 VALTUUSTOALOITTEET

16.11.2005 KOSKA VALMISTUU, MITÄ MAKSAA?

Esitämme, että talonrakennusinvestointeihin ja kunnallistekniikan rakentamishankkeisiin liitetään työkohteeseen näkyville tieto, josta ilmenee työn valmistumisaika ja sen kustannusarvio.

Tiedot edistäisivät hallinnon läpinäkyvyyttä kuntalaisille ja lisäisivät kustannustietoisuutta.

 

16.11.2005 MITEN RAHAT KULUIVAT?

Esitän, että kohteesta "Rajamäen kalustohallin laajennus", johon talousarviossa on varattu 25.000 e, laaditaan valtuutetuille selvitys siitä, miten määrärahan käyttö jakautui ja toteutui.

Kyseessä on liikuntatoimen hanke, jolla on tarkoitus saada lukittu suoja latukoneelle. Toteutustapana myös tilojen vuokraus on mahdollinen. Koska kyse on verraten yksinkertaisesta ja helposti ymmärrettävästä hankkeesta, on kustannusjakauma mielenkiintoinen arvioitaessa kunnallisten hankkeiden toteutuksia.

 

24.05.2006 KIERTOLIITTYMÄ RAJAMÄENTIEN JA KILJAVANTIEN RISTEYKSEEN

Aloitteen käsittely valtuustossa 13.12.2006

 

24.05.2006 AJANOTTOLAITE ISONIITUN KOULULLE

Esitämme, että Klaukkalan Isoniitun koulun liikuntasaliin hankitaan ajanottolaite.

Koulutilojen monikäyttöisyydellä tähdätään rakennettujen tilojen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Isoniitun liikuntasali on rakennettu riittävän suureksi sisäpallopelejä varten. Sähköviennit näyttötaululle ja ajanottolaitteelle on tehty, mutta varsinainen laite puuttuu. Kyseistä laitetta otteluissaan tarvitsisivat koripallon, lentopallon ja salibandyn pelaajat. Näistä esim. KlaNMKY:llä on koripallossa 18 harjoitusvuoroa viikossa ja yli 100 sarjaottelua pelikauden aikana sekä lisäksi turnauksia.

 

27.09.2006 KOULUJEN LOMA-AJAT

Nurmijärven kouluissa syyslomaa pidetään koko viikko 23.-27.10.2006. Kevätlukukausi alkaa heti Uudenvuodenpäivän jälkeen 2.1.2007. Vantaalla ja Helsingissä syysloma on vain kahden päivän mittainen (to-pe) ja Espoossa kolmen (to-pe ja ma), mutta kevätlukukausi alkaa vasta loppiaisen jälkeen 8.1.2007.

Monet vanhemmat ovat toivoneet, että Nurmijärvellä siirryttäisiin myös lyhyempään syyslomaan ja vastaavasti pidempään joululomaan. Perusteluiksi on esitetty lokakuun lopun usein huonoja ulkoilusäitä sekä vaikeuksia saada vanhemmille järjestetyksi koko viikko lomaa. Kun nurmijärveläisistä lukiolaisista jokseenkin joka kolmas käy lukiota Nurmijärven ulkopuolella, on monessa perheessä myös kahden lomakauden ongelma.

Esitämme, että ennen kuin koululautakunta päättää lukuvuoden 2007-2008 loma-ajoista, koulutoimi toteuttaa kyselyn koululaisten vanhemmille toivotuista loma-ajoista.

 

22.08.2007 VALTUUSTON KYSELYTUNTI AVOIMEKSI TILAISUUDEKSI

Esitämme, että valtuuston kyselytunti muutetaan avoimeksi tilaisuudeksi, 
jolloin niin kuntalaisilla kuin julkisella sanallakin on mahdollisuus tulla seuraamaan tilaisuutta.

Kyselytunnin seuraamismahdollisuus lisäisi päätöksenteon avoimuutta ja selventäisi perusteita valtuustossa usein keskusteluitta tehtäville päätöksille. Kyselytunnilla esitetään huolella valmisteltuja päätösesitysten taustaselostuksia, joita samalla kertaa voisi kuunnella useampikin kiinnostunut taho.

Lisäksi kun valtuutetuilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä valtuustolistan ulkopuolisista ajankohtaisista asioista, niin näihin saadut vastaukset tulisivat saman tien laajemman väkijoukon tietoon.

Puhe aloitteesta valtuustossa 30.01.2008

Aloitteen käsittely valtuustossa 30.01.2008

 


3.10.2007 YLEINEN ESITTELYKIERROS UUSIIN TILOIHIN

Esitämme, että valmistuvissa merkittävämmissä kunnan toimitiloissa järjestetään yleinen esittelykierros, jolloin niin kuntalaisilla, luottamus-henkilöillä kuin myös kunnan työntekijöillä on mahdollisuus tutustua uusiin tiloihin. Samalla kierroksella hoituu myös itse toiminnan esittely ja sen painopisteet.

Esimerkiksi Klaukkalassa rakenteilla oleva ns. siirtokelpoinen päiväkoti on rakennustapansa takia herättänyt jo laajempaa huomiota, ja valittu toteutustapa varmasti kiinnostaa valmiinakin.

24.9.2008 SUJUVUUTTA PALVELUISTA TIEDOTTAMISEEN


Esitämme, että Nurmijärven sosiaali- ja terveystoimessa ryhdytään pikaisesti toimenpiteisiin, jolla asiakastiedotusta parannetaan. On ilmennyt, että yleisen tiedonsaanti on edellyttänyt kohtuuttoman pitkiä jonotusaikoja puhelimessa. Ratkaisuna tulisi harkita yleisinfon jakamista ja kysymyksiin vastaamista eri yhdistysten tilaisuuksissa, vaikka ne järjestettäisiin ilta-aikaan. Tai tiedon saatavuutta voisi ehkä parantaa perustamalla ns matalan kynnyksen infopisteen kaupan tms yhteyteen.