Yhteystiedot

Kirsti Handolin
Rinnetie 16
01800 Klaukkala
0500452523

Pikakysely

Mitä pidät uusista kotisivuistamme?

Puhe koskien aloitetta valtuustossa 30.01.2008

Kirsti Handolin (kesk.)

Kunnanvaltuusto 30.1.2008

§ 14 VALTUUUSTON KYSELYTUNTEIHIN LIITTYVÄT KAKSI VALTUUSTOALOITETTA


Olemme tänään vaaleissa valittuina kokoontuneet käyttämään julkista valtaa Nurmijärven kunnassa. Demokraattisen vallankäytön suosikkitavoitteita ovat viime vuosina olleet läpinäkyvyys ja avoimuus sekä uusimpana pormestarimallin myötä tullut tavoite antaa vallankäytölle kasvot.

Demokratia toimii hyvin, jos äänioikeutta käytetään vilkkaasti. Mutta äänestäjillä pitää olla myös mahdollisuus seurata äänestämiensä luottamushenkilöiden toimintaa. Siksi olen esittänyt aloitteessa, että valtuuston kyselytunti avattaisiin asiasta kiinnostuneille.

Silloin kun aloitin valtuutettuna, tässä salissa päätettiin monista sellaisista asioista, jotka nykyisin on delegoitu lautakuntiin.  Suuri osa päätöksistä tehdään suljettujen ovien takana ja ohjeet ovat osanottajille selkeät: suut tulee pitää supussa toisten näkemyksistä, miksi ja miten johonkin päätökseen on päädytty.

Ainoita seurattavia kokouksia, näitä kunnanvaltuuston kokouksia, on meillä jopa valtuutettujen toimesta moitittu liian lyhyiksi. Kas kun täällä on omaksuttu sinänsä järkevä tapa, että jos lautakunnan ja kunnanhallituksen läpikäymä päätösesitys tyydyttää, niin miksi sitä enää kehumaan joka ryhmän toimesta jokseenkin samoin sanoin. Valtuustosta on tullut päätöksentekoareena, jossa tärkeätä on saada aikaan muodollisesti oikein tehdyt päätökset.

Varavaltuutettujen asema on Tuija Holmin aloitteessa nostettu selkeästi esiin. Ja siihen onneksi päätösesitys lupaa korjausta.  Infotilaisuuden pitämistä suljettuna on perusteltu valtuutetuille annettavalla luottamuksellisella lisä- ja taustatiedolla. En kyllä oikein tiedä, kuinka päätös tiukan paikan tullen pitäisi, jos salissa olisi päätöksentekijöinä ollut huonommalla tiedolla varustettuja valtuutettuja, jotka on kutsuttu kokoukseen vasta maanantain infotilaisuuden jälkeen. Tosin käytäntöä seuraamalla on osoittautunut, että luottamuksellisia tietoja ei kyselytunnilla kerrota.

Valtuuston kyselytunti on viime vuosina siirtynyt yhä enemmän yleiseksi infotilaisuudeksi, jossa usein kunnan ulkopuoliset yhteisöt esittelevät toimintaansa tai mm uusia KUUMA- hankkeita. Toisinaan valtuutettuja paikalla on ollut erittäin vähän ja silloin on tuntunut, että huolella tehty hyvä esitys menee täysin hukkaan, kun edes toimittajilla ei ole pääsyä päästä kertomaan uudistuksista ja kuntalaisia palvelevien kuntayhtymien kuulumisista.

Infossa valtuutetuilla on kyselymahdollisuus listan asioista. Mitä asioita eri valtuutetut nostavat esille, sitä on erittäin mielenkiintoista kuunnella ja se kertoo, että sittenkin eri puolueista valittujen henkilöiden ajatuksenkulussa ja painotuksissa on eroa. Vaikka sallittuja ovat vain kysymykset, on tätä osuutta luonnehdittu ainoaksi poliittisen debatin paikaksi Nurmijärvellä.
Lisäksi kun kyselytunnilla ovat paikalla johtavat viranhaltijat, on mahdollista saada
selkoa ajankohtaisesta asiasta alalta kuin alalta. Eikö tehokkainta olisi, jos saman tiedon voisi kuulla suoraan myös kuntalainen, jota asia kiinnostaa.  Myös uutisoinnissa vain ajankohtaiset asiat ovat kiinnostavia. Mikä milloinkin on ajankohtaista, sitä ei etukäteen voi tietää, kun pohjaesityksen mukaisia kuulutuksia lehteen laaditaan ja ilmoitetaan, milloin info on julkinen.

Myös valtuustoryhmien välillä on eroa valtuustolistan käsittelyssä ryhmäkokouksissa. Meillä keskustan valtuustoryhmän kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus on myös kunnallisjärjestön johtokunnan jäsenillä. Tällä pyritään saamaan kattava näkemys kunnan eri alueilta. Kun valtuustoinfo venyy ja ryhmäkokouksen alkaminen viivästyy, porukka jakautuu vähän kuin kahden kerroksen väkeen, jossa toiset paasaavat sisällä ja toiset keskustelevat ulkona. Mutta ilmeisesti tässä kahden kerroksen väen ajattelussa piileekin se aika uskomaton täystyrmäys, minkä tämä aloite yllätyksekseni on luottamushenkilöissä kohdannut.

Paremman poliittisen lautakunnan puuttuessa tämän virkaa aloitteen valmistelussa on toimittanut kunnanjohtajan aamupuurokööri, jossa asiaa on käsitelty. Pohjaksi kunnan johtoryhmä oli asiaa pitkään harkinnut ja päätynyt, ettei ole perusteita muuttaa nykykäytäntöä. Tälle tuli sitten johtavilta luottamushenkilöiltä jokseenkin täystuki.

Kun nyt uudístetaan luottamushenkilöorganisaatiota, tulee myös päätöksenteon julkisuus ottaa yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi. Jo nyt kukin toimielin voi itse päättää, että sen kokous pidetään julkisena. Nurmijärvellä tätä mahdollisuutta on eniten, pari kertaa, käyttänyt ympäristölautakunta. Mutta tehtyjen delegointien myötä ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kannalta tavoitteena pitäisi pikimmiten olla lautakuntien julkiset kokoukset.

No, jos oikein arvaan, niin tähän teillä useimmilla tuli heti mieleen, että on mahdotonta löytää sellaisia tiloja kaikelle yleisölle. Mutta ajatusta voi toki kehittää eteenkinpäin ja kysyä, että miksi jostakin asiasta kiinnostuneen pitäisi raahautua kunnantalolle, jos keskustelua voisi seurata kotoakin käsin netin välityksellä. Varmasti jokainen ymmärtää,
että silloinkaan salassa pidettävät yksilöasiat eivätkä liikesalaisuudet eetterissä kaikuisi ja sinisillä listoilla olisi edelleen oma asemansa. Mutta pitää muistaa, että valtuustossa ei enää sinisiä listoja tunneta.

Näin tämä aloitteessa esitetty valtuuston kyselytunnin avaaminen yleisölle tuntuu varmaan jo ihan pikkujutulta! Parhaimmillaan maanantai-illan infosta voisi kuitenkin kehittyä uusi aktivoiva foorumi kunnan asioihin.

Kiitokset kuntakanslialle aloitteen päätösesityksen muotoilusta oikeaan suuntaan. Siinä on jonkin verran otettu huomioon kutsumispohjalta infon osallistujamäärän kasvattamista. Oma esitykseni on tarkoitettu mahdollisuudeksi ja perustuu omatoimiseen kiinnostukseen, jolloin ei myöskään tarvitse budjetissa huolehtia palkkioista saati matkakorvauksista. Mutta kyllä kunnallishallinnosta kiinnostuneille kannattaa pullakahvit tarjota!

Esitän kuitenkin, että tekemäni valtuustoaloite palautetaan uudelleen valmisteluun edellä esitettyjen näkökohtien huomioonottamiseksi.